AjTew's Blog

Just another WordPress.com site

ครูคณิตศาสตร์กับคนต่างยุค

leave a comment »

สสวท. จัดประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์เรื่องการอบรมครู ETV หลักสูตร 2 อาจารย์ติ๋วขึ้นชี้แจงหลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นม.ต้น โดยเริ่มที่เล่าเรื่องการประเมินผล PISA กับหลักสูตรว่าในส่วนของครูคณิตศาสตร์มัธยมนั้น อาจารย์ติ๋วได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมครูทางไกลตั้งแต่หลักสูตร 1 รุ่นแรก สำหรับรอบสองนี้สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.ได้พัฒนาปรับหลักสูตรโดยเพิ่มเนื้อหาเรื่อง PISA มากขึ้นอีก 5 ตอน หากศึกษานิเทศก์ต้องการทำความเข้าใจในเนื้อหา หรือตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหาโจทย์เหล่านั้นก็ของให้เปิด CD ที่สสวท.ให้ไปศึกษาดู นอกจากนี้อาจารย์ติ๋วยังได้พูดเรื่องการสอน การนิเทศก์ การทำงานร่วมกันของคนต่างวัย โดยยกเอาเรื่องการแบ่งกลุ่มคนของนักสังคมวิทยามาอ้างเพื่อเกริ่นนำให้ครูตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของโลก และกลุ่มคนตามวัยต่างๆ พร้อมกับแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการที่ครูจะแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าโชคดีได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการประเมินผล PISA ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมขอ file ที่นำเสนอในวันนั้น เห็นว่าเป็นประโยชน์จึงนำมาแสดงไว้ในที่นี้ด้วยแล้วคะ Teach Math to Gen Z.pdf

20120511-214649.jpg

Advertisements

Written by ajtew

May 11, 2012 at 21:30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: